Övergångar
|
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
15/07/01FörsvarareÖvergång-
15/07/01AnfallareLån avslutat-
15/07/01FörsvarareÖvergång-
15/07/01MittfältareLån9 000 000 kr
15/07/01FörsvarareÖvergång-
15/07/01AnfallareLån-
15/07/01MittfältareÖvergång-
15/07/01AnfallareBosman-
15/07/01AnfallareÖvergång-
15/07/01MittfältareÖvergång185 000 000 kr
15/07/01FörsvarareÖvergång-
15/07/01MittfältareÖvergång277 000 000 kr
15/07/01MittfältareÖvergång-
15/07/01FörsvarareBosman-
15/07/01AnfallareÖvergång323 000 000 kr
15/06/30AnfallareLån avslutat-
15/06/30MittfältareLån avslutat-
15/06/30AnfallareLån avslutat-
15/06/30MittfältareÖvergång-
15/06/30MittfältareBosman-
15/06/30FörsvarareLån avslutat-
15/06/29MittfältareÖvergång-
15/06/29MittfältareÖvergång-
15/06/29MittfältareÖvergång185 000 000 kr
15/06/29MittfältareÖvergång-
15/06/29MålvaktÖvergång-
15/06/29FörsvarareBosman-
15/06/29MittfältareÖvergång130 000 000 kr
15/06/29MålvaktÖvergång-
15/06/29FörsvarareBosman-
15/06/28MittfältareLån avslutat-
15/06/27AnfallareÖvergång-
15/06/27AnfallareÖvergång-
15/06/26MittfältareBosman-
15/06/26FörsvarareÖvergång-
15/06/25MittfältareBosman-
15/06/25MittfältareHelägarskap-
15/06/25MittfältareHelägarskap-
15/06/25FörsvarareHelägarskap-
15/06/25FörsvarareHelägarskap-
15/06/25MittfältareHelägarskap42 000 000 kr
15/06/25AnfallareHelägarskap92 000 000 kr
15/06/25AnfallareÖvergång55 000 000 kr
15/06/24AnfallareBosman-
15/06/24MittfältareLån avslutat-
15/06/24MittfältareÖvergång-
15/06/24MittfältareHelägarskap83 000 000 kr
15/06/24AnfallareBosman-
15/06/23MittfältareHelägarskap78 000 000 kr
15/06/23MittfältareÖvergång129 000 000 kr
annonser