|
SENASTE ÖVERGÅNGAR
- presenteras av:
DatumNamnPositionFrånTillTypPrisRelaterad nyhet
16/06/28AnfallareÖvergång-
16/06/28FörsvarareBosman-
16/06/28MittfältareÖvergång-
16/06/28FörsvarareBosman-
16/06/27MittfältareLån-
16/06/27FörsvarareBosman-
16/06/27AnfallareBosman-
16/06/26FörsvarareÖvergång-
16/06/26AnfallareÖvergång-
16/06/24MålvaktÖvergång-
16/06/24AnfallareÖvergång-
16/06/23MittfältareÖvergång-
16/06/23MittfältareBosman-
16/06/23AnfallareBosman-
16/06/22MittfältareÖvergång-
16/06/22MittfältareLån-
16/06/22FörsvarareÖvergång23 000 000 kr
16/06/22AnfallareÖvergång23 000 000 kr
16/06/22AnfallareLån avslutat-
16/06/22AnfallareLån avslutat-
16/06/21AnfallareÖvergång-
16/06/21FörsvarareÖvergång-
16/06/21AnfallareÖvergång-
16/06/21MittfältareLån-
16/06/21AnfallareÖvergång-
16/06/21AnfallareÖvergång-
16/06/21FörsvarareBosman-
16/06/20AnfallareÖvergång-
16/06/20MittfältareÖvergång-
16/06/20FörsvarareBosman-
16/06/20FörsvarareUppflyttning-
16/06/20MittfältareBosman-
16/06/19FörsvarareLån avslutat-
16/06/17AnfallareBosman-
16/06/16MittfältareÖvergång-
16/06/16MittfältareÖvergång-
16/06/16AnfallareÖvergång-
16/06/16AnfallareÖvergång-
16/06/16AnfallareÖvergång-
16/06/16FörsvarareÖvergång-
16/06/15AnfallareBosman-
16/06/15MittfältareÖvergång-
16/06/15MittfältareBosman-
16/06/15AnfallareBosman-
16/06/15MittfältareBosman-
16/06/15MålvaktLån avslutat-
16/06/14MittfältareBosman-
16/06/13MittfältareBosman-
16/06/13MittfältareÖvergång300 000 000 kr
16/06/13FörsvarareBosman-